Termeni si Conditii

Prezentul document descrie Termenii si Conditiile generale de furnizare si utilizare a serviciilor disponibile prin intermediul serviciului Ştirili ("Serviciul").

Componentele Serviciului includ, dar nu se limiteaza la, aplicatia software Ştirili pentru dispozitive mobile si/sau desktop, site-ul web www.stirili.ro (stirili.ro), interfetele API puse la dispozitie de Serviciul Ştirili.

Acest document este un contract si reprezinta un acord de utilizare a Serviciului, care include, dar nu se limiteaza la, un acord de utilizare a serviciilor de vizualizare materiale media (incluzand, dar fara a se limita la, articole, informatii, fotografii, date, clipuri audio/video) ("Continutul") incheiat intre ZA Cloud si orice persoana fizica care acceseaza aceste servicii in conditiile prezentului document ("Utilizatorul").

Pentru scopul acestor Termeni si Conditii, "ZA Cloud" este SC ZA Cloud SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Govora nr. 16A, ap. 16, cod postal 400664, judetul Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/2718/30.08.2013, CIF: 321 91 227.

Continutul si elementele de grafica folosite de Serviciu, apartin ZA Cloud si partenerilor sai.

Fata de prevederea precedenta, nu apartin ZA Cloud sau partenerilor sai acele materiale pentru care s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt detinator sau o alta sursa si nici opiniile si/sau comentariile de orice fel exprimate de Utilizatorii fata de materialele de orice fel vizualizate prin Serviciu sau fata de Continutul Serviciului in general.

Continutul Serviciului este protejat de catre dispozitiile legale incidente: Legea nr. 8/1996, cu modificarile si completarile ulterioare - privind dreptul de autor si drepturile conexe, Legea nr. 84/1998 - privind marcile şi indicatiile geografice si Legea nr. 129/1992, republicata - privind desenele si modelele industriale. Lipsa mentiunii privind unele texte legale ori dispozitii incidente nu duc la inaplicabilitatea acestora.

Utilizatorii inteleg si accepta ca ZA Cloud este exonerat de orice raspundere privind materialele, datele si informatiile, dar fara a se limita la acestea, preluate de la orice surse oficiale, inclusiv cele care au fost publicate avand scopul si caracterul de "comunicate de presa". Utilizatorii inteleg si accepta ca toate informatiile, datele, materialele vizualizate prin Serviciu au doar un caracter informativ si orientativ iar ZA Cloud nu poate fi tras la raspundere in niciun caz si in niciun mod pentru veridicitatea si validitatea Continutului Serviciului sau pentru orice efect juridic decurgand din utilizarea acestuia.

ZA Cloud nu isi asuma responsabilitatea pentru buna funcionare a surselor externe (legaturi cu alte site-uri), nefiind in nici un fel implicat in gestionarea acestora.
Informatiile obtinute de la Utilizatori prin folosirea Serviciului sunt folosite numai pentru a oferi Continut personalizat si servicii mai atractive, care sa satisfaca nevoile Utilizatorilor. ZA Cloud nu face publice informatiile astfel obtinute.

Utilizarea Serviciului este disponibila conditionat de acceptarea integrala a prevederilor stipulate mai jos de catre Utilizator. In consecinta, utilizarea Serviciului reprezinta acordul implicit al Utilizatorului cu Termenii si Conditiile Generale de furnizare si utilizare a acestora.

Neacceptarea acestor Termeni si Conditii, ori a oricarei prevederi din acestea, astfel cum acestea sunt formulate prezentul act, atrage obligatia Utilizatorului de a inceta de indata folosirea Serviciului, precum si a oricarei componente a acestuia.

Serviciul (atat marca cat si logo-ul aferent) este proprietatea exclusiva a ZA Cloud, fiind protejata de prevederile legale privind dreptul de autor si de proprietate intelectuala.
Utilizarea Serviciului nu confera vreun drept de a folosi marca, logo-ul sau orice alta referinta ori alt serviciu apartinand ZA Cloud.

Serviciul necesita utilizarea conexiunilor la reteaua globala Internet furnizate de catre diversi operatori de comunicatii electronice, ZA Cloud neputand fi tinut raspunzator pentru nefunctionarea sau functionarea necorespunzatoare a serviciilor de acces Internet furnizate de catre operatorii mai sus mentionati.

Serviciul va fi folosit de catre utilizatori in conformitate cu reglementarile si actele normative aplicabile, utilizatorii asumandu-si in mod expres obligatia de a nu utiliza Serviciul in scopul savarsirii sau facilitarii savarsirii unei fraude, infractiuni sau oricaror acte ilicite sau ilegale, de natura a prejudicia ZA Cloud sau alti operatori economici. Mentionam interzicerea utilizarii Serviciului in scopuri de spam, piratarie software, hartuire, amenintare sau incalcare a drepturilor legitime ale tertilor (dreptul la integritate fizica si psihica, dreptul la intimitate, sau altele).

Termenii de utilizare a Serviciului pot fi modificati oricand prin simpla postare a amendamentelor in sectiunea Termeni si conditii de utilizare. Modificarile efectuate vor fi aduse la cunostinta utilizatorilor prin comunicare directa sau prin intermediului Serviciului Ştirili. Orice modificare adusa intra in vigoare de la data publicarii ei prin Serviciul Ştirili pentru utilizatorii existenti ai Serviciului si din prima zi a folosirii Serviciului pentru utilizatorii noi.

Accesul la Continutul disponibil in cadrul Serviciului nu presupune crearea explicita a unui cont de utilizator. La prima accesare a serviciului folosind orice dispozitiv compatibil cu Serviciul, se creaza implicit un cont utilizator. Dezinstalarea aplicatiilor componente ale Serviciului implica renuntarea la contul utilizator si denuntarea imediata a contractului.

Utilizatorul isi poate deschide unul sau mai multe conturi de utilizator in nume personal, asumandu-si intreaga responsabilitate pentru actiunile sale si garantand respectarea obligatiilor prevazute in prezentul contract.

Contul de utilizator Ştirili este destinat exclusiv pentru uz personal si vizionarea continutului poate fi efectuata de pe un singur dispozitiv compatibil cu Serviciul.

Utilizatorul este responsabil pentru modul de utilizare a contului, inclusiv utilizarea neautoriata de catre terti.

Serviciul Ştirili, logo-ul Ştirili, Site-ul web, toate componentele curente si viitoare ale Serviciului si aplicatiile dezvoltate pentru distributia Serviciului sunt proprietatea ZA Cloud si nu pot fi copiate sau folosite pentru exploatare de catre alte parti fara acordul ZA Cloud, cu exceptia comunicarilor si informarilor publice prin mass-media.

Serviciul va fi activat imediat dupa momentul instalarii aplicatiilor pe un dispozitiv compatibil, la accesarea site-ului web si/sau a interfetelor API puse la dispozitie de Serviciu.

In situatia in care Serviciul nu poate fi activat din motive de natura tehnica, atat Utilizatorul cat si ZA Cloud au dreptul sa considere Contractul incetat de drept, fara notificare prealabila, fara interventia instantei si alte formalitati si fara acordarea de daune interese.

Toate datele personale primite prin folosirea Serviciului devin proprietatea ZA Cloud. Datele cu caracter personal colectate prin folosirea Serviciului nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care ZA Cloud trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

ZA Cloud are dreptul de a dezvalui informatii legate de Serviciul Ştirili sau de Continutul acestuia:

Utilizatorul este raspunzator pentru mentinerea confidentialitatii contului de utilizator si va raporta orice utilizare neautorizata a acestora.

Orice nefunctionare a Serviciului poate fi adusa de catre Utilizator la cunostinta ZA Cloud in cel mai scurt timp posibil, folosind adresa de e-mail contact@24Cloud.ro.

Functionarea necorespunzatoare se poate datora lipsei de capacitate a legaturilor de interconectare intre reteaua furnizorului de internet al Utilizatorilui si reteaua de livrare de continut a ZA Cloud. ZA Cloud nu raspunde de nefunctionarea sau functionarea necorespunzatoare a retelelor de comunicatii a tertelor parti prin care se acceseaza Serviciul.

ZA Cloud nu raspunde si nu garanteaza functionarea continua a Serviciului si disponibilitatea lui pentru Utilizator. ZA Cloud isi rezerva dreptul de a modifica sau intrerupe temporar Serviciul fara o notificare prealabila in orice moment de timp.

ZA Cloud nu este raspunzator fata de Utilizator sau orice alta institutie sau terta persoana pentru intreruperea sau suspendarea Serviciului si nici de pierderile, directe sau indirecte, a unor ocazii sau oportunitati de afaceri sau pentru beneficii nerealizate de Utilizator sau terti cu care Utilizatorul se afla in contact, ca urmare a nefunctionarii sau functionarii necorespunzatoare a Serviciului.

Utilizatorul va folosi Serviciul astfel incat prin propria conduita sa nu perturbe functionarea normala a acestuia si este raspunzator fata de ZA Cloud pentru orice daune suferite de acesta si care au fost cauzate prin nerespectarea de catre Utilizator a obligatiilor prevazute in sarcina sa in Contract.

Aplicatiile necesare utilizarii Serviciului pe anumite dispositive si servicii de operare vor fi asigurate de catre ZA Cloud. Utilizatorul poate opta si pentru accesarea Serviciului prin intermediul Site-ului web sau al aplicatiilor software. ZA Cloud va pune la dispozitia Utilizatorului link-uri pentru descarcarea Aplicatiilor software care sa ii permita acestuia utilizarea Serviciului, link-uri ce vor putea fi accesate de pe pagina web a Serviciului si/ sau in magazinele de aplicatii uzuale.

Utilizatorul este singurul care decide achizitia sau instalarea acestor aplicatii software si respectarea termenilor de utilizare care le insotesc. ZA Cloud nu isi asuma nicio raspundere pentru modul in care Utilizatorul respecta termenii licentelor aplicatiilor software si nici pentru modul in care aplicatiile software instalate raspund cerintelor Utilizatorului. ZA Cloud nu-si asuma responsabilitatea in cazul nefunctionarii aplicatiilor software.

Serviciul este furnizat Utilizatorului numai in calitatea acestuia de utilizator final si numai pentru uzul sau privat. Sunt considerate activitati frauduloase ale Utilizatorului: a) furnizarea de informatii eronate/falsificate care au stat la baza incheierii Contractului; b) furnizarea Serviciului catre terti (contra cost sau in mod gratuit); c) utilizarea Serviciului in alte scopuri decat cele din Contract, e) copierea Continutului prezent in cadrul serviciului.

Daca identifica o activitate frauduloasa, ZA Cloud are dreptul: a) sa suspende furnizarea tuturor serviciilor pe care ZA Cloud le furnizeaza Utilizatorului, si sa rezilieze Contractul de plin drept, fara a fi necesara punerea in intarziere a Utilizatorului, interventia instantei sau alte formalitati prealabile; b) sa refuze furnizarea unui nou serviciu ZA Cloud sau sa conditioneze furnizarea acestuia de depunerea unei garantii; c) sa retraga Utilizatorului orice forma de beneficii; si/sau d) sa ia masurile prevazute in politica de Internet a ZA Cloud. De asemenea, Utilizatorul este responsabil pentru daunele rezultate din neindeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul articol.

Este interzisa folosirea abuziva a Serviciului prin introducerea cu buna stiinta de virusi, programe spion (Trojan horses, worms, time-bombs, keystroke loggers, spyware, adware) sau alte materiale daunatoare. Este interzis Utilizatorului sau oricarei alte persoane fizice sau juridice sa incerce sa obtina accesul neautorizat la Serviciu, la serverele pe care este instalat Serviciul sau pe orice alt server, computer sau baza de date conectate la Serviciu. Este interzis atacul Serviciului prin intermediul unui atac de forma "denial-of-service" (DOS) sau "distributed denial-of service" (DDOS).

Prin incalcarea clauzei anterioare se va comite o infractiune, conform legislatiei in vigoare. ZA Cloud va raporta orice astfel de incalcare catre autoritatile competente de aplicare a legii si va coopera cu aceste autoritati prin/pentru dezvaluirea identitatii dumneavoastra. In cazul unei astfel de incalcari, dreptul dumneavoastra de a utiliza Serviciul va inceta imediat. De asemenea veti fi raspunzator pentru prejudiciul cauzat ZA Cloud sau partenerilor sai.

ZA Cloud nu va fi facut raspunzator pentru orice pierderi sau daune cauzate de un atac denial-of-service, virusi sau alte materiale nocive tehnologic care pot infecta dispozitivele dumneavoastra, programele de calculator, datele sau alte materiale de proprietate ca urmare a utilizarii de catre dumneavoastra a Serviciului sau a descarcarii de orice material postat prin intermediul Serviciului, sau prin orice alt serviciu legat de acesta.

Utilizatorul are dreptul de a denunta unilateral Contractul, fara penalitati si fara invocarea vreunui motiv, prin dezinstalarea aplicatiilor furnizate ca parte a Serviciului, caz in care ZA Cloud va inceta de plin drept furnizarea Serviciului respectiv catre Utilizator.

ZA Cloud are dreptul de a denunta unilateral Contractul in cazul in care constata nerespectarea de catre Utilizator a termenilor din prezentul document prin notificare prealabila catre adresa de e-mail indicata ca adresa contact.

Legea aplicabila prezentului Contract este legea romana, atat in ceea ce priveste executarea sa, cat si in ceea ce priveste orice aspect in legatura cu incheierea, interpretarea, aplicarea si/ sau intinderea efectelor sale, fara nicio exceptie.

Orice neintelegere in legatura cu executarea Contractului va fi rezolvata pe cale amiabila. Daca o astfel de rezolvare nu este posibila, litigiul va fi inaintat spre solutionare instantelor judecatoresti competente.

Prin acceptarea acestor Termeni si Conditii Generale, Utilizatorul declara ca are varsta legala pentru a incheia si executa prezentul Contract, ca a citit, a inteles in totalitate si este de acord cu Termenii si conditiile de furnizare si utilizare a Serviciului Ştirili.